AHO Logo

Helhet og nærhet i bærekraftig by- og stedsutvikling

AHO
AHO

About

En analyse av metoder og verktøy for sivilsamfunnsmobilisering, innbyggerinvolvering og medvirkning i kommunale planprosesser, by- og stedsutviklingsprosjekt More »

Leave a Reply