AHO Logo

Brytninger i norsk urbanisme

Seminar

Time
23 October, 2019, 08.30 – 18.00
Location
AHO, Auditorium A2/A3

Karl Otto Ellefsen, en nestor i norsk byplanlegging, går over i rollen som professor emeritus i høst. I den forbindelse arrangeres konferansen Brytninger i norsk urbanisme. Vi spør hva som kjennetegner dagens norske urbanisme og byutvikling. Videre diskuterer vi hvilke utfordringer norsk urbanisme og byutvikling står overfor.

Konferansen er et samarbeid mellom Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) og Oslo Arkitekturtriennale 2019 (OAT). Arkitekturtriennalens hovedtematikk om degrowth vil med dette bli aktualisert med et særskilt fokus på urbanisme, byutvikling og spørsmålet om bærekraft.

Påmelding: https://nettskjema.no/a/125236#/page/1

Konferansen er delt inn i fire tematiske bolker, bestående av et hovedinnlegg og etterfølgende paneldiskusjon:

08.30–09.00 Registrering og kaffe

09.00–09.15 Velkommen 

[1] BYIDEALER – Hvilke idealer preger dagens byplanpraksis, og hvor adekvate er disse sett i forhold til dagens store utfordringer?

09.15–10.00 Hovedinnlegg: Karl Otto Ellefsen (professor emeritus Institutt for urbanisme og landskap, AHO).

10.00–10.30 Paneldebatt: Henrik Lundberg (Kontor for Arkitektur og Plan), Elin Børrud (professor Institutt for eiendom og juss, NMBU), Marianne Skjulhaug (førsteamanuensis Institutt for urbanisme og landskap, AHO).

10.30–10.50 Kaffe

[2] BYPOLITIKK OG PLANLEGGING – Det bypolitiske landskapet er i rask endring i våre største byer. Hva slags bypolitikk trenger vi, og hva er forholdet mellom bypolitikk og planlegging?

10.50–11.35 Hovedinnlegg: Jens Kvorning, professor emeritus KADK, København.

11.35–12.05 Paneldebatt: Per Einar Saxegaard (avdelingsleder Plan, Asplan Viak), Hilde Haslum (rådgiver Nye Drammen), Halvor Ellefsen (førsteamanuensis Institutt for urbanisme og landskap, AHO)

12.05–13.00 Lunsjpause

[3] BYLIV OG LIVSFORMER – Bylivet har fått økt status innen bypolitikk og planlegging, samtidig som bylivspreferansene er i endring. Hva slags byliv er det man nå planlegger for og hvem nyter godt av denne?

13.00–13.45 Hovedinnlegg: Jonny Aspen (professor Institutt for urbanisme og landskap, AHO).

13.45–14.15 Paneldebatt: Cecilie Andersson (rektor Bergen Arkitekthøgskole), Per Gunnar Røe (professor Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO), Erling Fossen (daglig leder Oslo Metropolitan Area), Einar Sneve Martinussen (førsteamanuensis Institutt for design, AHO).

14.15–14.35 Kaffe

[4] BYENS ARKITEKTUR – Etter to tiår med byggeboom i større norske byer, spør vi: Hva slags arkitektur er det som bygges, og hvor bymessig er denne?

14.35–15.20 Innledninger ved Jan Olav Jensen (professor Institutt for arkitektur, AHO) og Mari Hvattum (professor Institutt for form, teori og historie, AHO).

15.20­–15.50 Paneldebatt: Fredrik Shetelig (dekan Fakultet for arkitektur og design, NTNU), Maria Molden (Byarkitekt i Bergen kommune), Mirza Mujezinovic (Malarchitecture).

Ca. 16.30–18.00 Mottakelse (Auditorium A1): vin & lett servering

Konferansier: Erling Dokk Holm, førsteamanuensis NMBU/førsteamanuensis II AHO.

Illustrasjon: Gunnar Sørås: Oslo Historical mapping of year of construction, AHO, 2017