AHO Logo

Det fremtidige Arktis – Ressurser, landskap og politikk

Seminar

Time
23 October, 2016, 12 – 16
Location
Literaturhuset

Land- og havområder, byer og tettsteder i Arktis er under stort press fra utviklingskrefter og politiske posisjonering. Hvilke krefter er i sving og hvordan fører de til forandringer for befolkningene og områdene i nord? Norske Arktis-forskere fra ulike fagfelt diskuterer hva som vil og kan skje i Det Nye Arktis.

Arrangør: Litteraturhuset og forskningsprosjektet Future North

PROGRAM:
Ordstyrer: Erling Sandmo
Introduksjon – Janike Kampevold Larsen: Det Nye nord
Aileen A. Espiritu, Barentsinstituttet: Speculations on Svalbard
Johan Schimanski, UiO : Arktisk science-fiction
Brigt Dale, Nordlandsforskning: Politiske strategier og ressursforvaltning i Arktis
Arild Moe, Fridtjof Nansens Institutt: Nærværspolitikk på Svalbard. Russisk
nordområdepolitikk og Kola
Gro Ween, Kulturhistorisk museum: Politiske landskap, Varanger
Kjerstin Uhre, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo: Den nasjonal kartleggingen av nordlige
landskap
Svein Harald Holmen, Vardø Restored: Det fremtidige Vardø
Peter Hemmersam, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo: Bylandskap og bypolitikk på
Kolahalvøyen

Arrangementet er gratis. Velkommen!

Programmet som pdf