AHO Logo

Disputas: Anne-Kristine Kronborg

Seminar

Time
24 June, 2022, 10.00 – 15.00
Location
AHO

Anne-Kristine Kronborg forsvarer sin doktoravhandling “Å reise noe nytt og bedre… Om arkitektur og politikk 1935–1940 ” for PhD-graden ved AHO fredag den 24 juni kl 10.00. Disputasen vil foregå på norsk.

Sammendrag
I 1935 dannet Arbeiderpartiet regjering. Det regnes som innledningen til en ny epoke i norsk historie. Kort tid etter sluttet de unge arkitektene i Sosialistiske Arkitekters Forening seg til arbeiderbevegelsen. Avhandlingen følger denne arkitektgruppen inn på det politiske feltet, og viser hvordan den nye politiske situasjonen representerte et nytt handlingsrom for arkitektene. Innenfor konteksten av det politiske paradigmeskiftet inntok de sosialistiske arkitektene rollen som samfunnsplanleggere og eksperter på omgivelsesproduksjon, og bidro til å utvikle forståelsen av arkitektur som verktøy for samfunnsforming. Årene 1935–1940 kan kalles opptakten til velferdsstaten. Avhandlingen belyser hvordan de sosialistiske arkitektene i denne perioden lanserte faglige løsninger på politiske spørsmål, og på den måten bidro til å utvide forståelse for hva arkitektur kan være og gjøre. Med utgangspunkt i et omfattende tekstmateriale trekkes det opp et bilde av arkitektur og politikk i en brytningstid, og avhandlingen kan leses som en undersøkelse av hvordan arkitektur blir til som en del av et unikt historisk forløp.