AHO Logo

Fra digitale tjenester til byliv

Seminar

Time
29 September, 2016, 13.00 – 14.00

Hva slags urbane tjenester vil fremtidens digitale by gi opphav til? Hvordan tenke bykulturen som en ressurs for utvikling av nye digitale tjenester?

Konseptet om ’smarte byer’ er for alvor satt på byutviklingens dagsorden. Samtidig er eksemplene etter hvert mange på at nye digitale verktøy gir store muligheter for å utvikle nye typer urbane tjenester. Men hvor smarte er virkelig disse nye tjenestene? Bidrar teknologien først og fremst til å gjøre bylivet mer ensartet og strømlinjeformet, eller kan den også sies å være frigjørende og vitaliserende? Og hva skal til for å få til et enda mer bedre samspill mellom byliv og digital teknologi? I denne break out-sesjonen inviterer AHOs forskergruppe på digitalt byliv publikum til en samtale om digitalisering og urban tjenesteproduksjon.

Seminaret er en del av konferansen Oslo Urban Arena.

Seminaret organiseres av: Jonny Aspen, Einar Sneve Martinussen, Jørn Knutsen og Peter Hemmersam

 

Image: © Copyright Thomas Nugent under Creative Commons Licence.