AHO Logo

Frokostseminar: Urbane utfordringer og fleksible byer

Seminar

Time
27 April, 2018, 08.30 – 10.00
Location
AHO, Kantinen
Befolkningsøkning, klimaendringer og migrasjon inngår i framtidige urbane prosesser som vi ikke fullt ut kan forutse. Smarte byer og digitale løsningers bidrag til effektivitet og klimatilpasset byutvikling blir ofte trukket fram som svar på slike utfordringer. Men kan et ensidig fokus på digitalisering føre til at vi overser andre måter å løse problemene på? Kan fleksibilitet være ledesnor i møte med en usikker urban fremtid? Hvordan ser ‘fleksibilitet’ ut i møte med urbane utfordringer knyttet til energiforsyning, byplanlegging, deltakelse og inkludering?

 

Forskningsprosjektet lanserer en kort rapport basert på samtaler med et knippe norske aktører innen byplanlegging, områdesatsning, energiforsyning og frivillighet. Teamet inviterer derfor til et frokostseminar der vi vil reflektere over disse spørsmålene i samtale med Victoria Marie Evensen (Leder Byutviklingskomiteen Oslo), Bjørn Thorud (Multiconsult), Arne Bergsgard (PBE/Oslo kommune) og Peter Hemmersam (AHO).

Rapporten og samtalene på dette frokostseminaret vil danne utgangspunkt for casestudier i Medellín (Colombia), Detroit (USA) og Kerala (India), der vi vil undersøke hva vi kan lære om fleksibilitet av byer som har måttet utnytte egne ressurser på smarte og bærekraftige måter for å løse utfordringer og kriser de har stått overfor.

Forskningsprosjektet er finansiert av Norges forskningsråd (Idelab). Prosjektgruppen består av Kristian Hoelscher (PRIO), Lisbet Harboe (AHO), Sobah Abbas Petersen (Sintef), Hanne Cecilie Geirbo (UiO) og Ingrid Nytun Christie (Eidsiva Nett AS). Les mer om prosjektet her: http://www.oculs.no/projects/learning-flexibility/about/

Rapporten “Norske floker – Urban utfordringer” kan lastes ned herfra: https://ahocloud.app.box.com/file/291520996553

Image: LandåsFest 2014. Fotograf: Lars Ove Kvalbein. Grafiske endringer: Jomy Joseph.