AHO Logo

Lanseringsseminar: Hvor smart?

Seminar

Time
1 June, 2018, 13.00 – 15.30
Location
AHO

Konkrete undersøkelser og diskusjoner av digitaliseringens betydning for norske byer.

Sosiale medier, digitale kart, delingsøkonomi, e-handel og smarte byer er nye fenomener. Og med dem følger store visjoner om bærekraftig byutvikling, produksjonsvekst, medvirkning og urbane fellesskap.

Videreutdanningsmaster i urbanisme presenterer i samarbeid med Digital Urban Living AHOs urbane utredning 2018 som undersøker og diskuterer digitaliseringens konkrete betydning for byutvikling, planlegging og bymiljøer i et utvalg små og store norske byer.


13.00 

Velkommen! En kort innledning.

Einar Sneve Martinussen, Jonny Aspen, Peter Hemmersam, Lisbet Harboe (AHO)

Smarte byer?

Hedda Leivestad (AHO/Dyrvik Arkitekter), Heidi Anne Høyen (AHO/Norconsult), Åse Lundekvam (AHO)

Smartbyen Stavanger: Smarte løsninger, bedre byliv?

Karen Zeiner (AHO, Multiconsult), Kittil Berdal Berg (AHO/Oslo kommune), Vegard Storaunet (AHO/AF Gruppen)

Digitale bytjenester når det regner – Samfunnets resiliens ved flom

Amy Oen (AHO/NGI)

Do It Yourself (DIY) Selvbygging – Strategi for smart byutvikling

Yvonne Gunntveit (AHO/Spor Arkitekter)

PAUSE

14.15

Retten til bildet av byen

Gro Borgersrud, Mari Tharaldsen (AHO/Oslo kommune), Truls Ramberg (AHO/KORO)

Byen, mobilen og skapet                                      

Vigleik Stusdal (AHO/KMD)

Digital strategisk planlegging i Kvadraturen som verktøy for økt byliv

Arvild Bruun (AHO/Fuglen), Helga Wåseth (AHO/ÅF Consult), Nadine Holzheimer (AHO/ alab), Sigrid Furuholt Engelstad (AHO/Statens vegvesen)

Sammenveving av byvev og www?

Camilla Hovland, Vigleik Winje (AHO/Haugesund kommune)

15.30                

Vernissasje: Hvor smart?