AHO Logo

Longyearbyen som by og Svalbard som flytende territorium

Exhibition

Time
8 February, 2016, 15.00
Location
The University Centre in Svalbard (UNIS)

Forskere, arkitektur- og landskapsarkitekturstudenter fra Arkitektur- og designhøgskolen
I Oslo og Universitetet I Tromsø har studert Longyearbyen som sted og Svalbard som
territorium.
Studierne og forslagene til utvikling af Longyearbyen utstilles på UNIS fra mandag d. 8.
til torsdag d. 11. februar
Mandag d. 8. Februar kl. 15 (på UNIS) presenteres studierne og forslagene for Statsbygg, konsulenter og lokale aktørgrupper som  arbeider med Utviklingsplan for forskningsparken og Longyearbyen.
Møtet er åpent for alle som ønsker å overvære presentasjonen.