AHO Logo

News (104)

AHO

Regjeringskvartalet og sikkerheten

I 2013 ble det gjennomført en koseptvalgutredning (KVU) som lå til grunn for parallelloppdragene om Regjeringskvartalet. Det er denne utredningen Pål Henry Engh forsvarer da han fredag 26.6 kommenterer mine ti råd til Regjeringen. (Kommentar i Aftenposten d. 1.7.2015)

Read »

AHO

Hva ville Jane Jacobs ment om Y-blokken?

Argumentasjonen for å bevare Y-blokken tar stadig overraskende vendinger. I Aftenposten lørdag 13. Juni priser Karianne Bjellås Gilje Y-blokken, bygd 10 år etter Høyblokken, som et byplangrep av usedvanlig kvalitet og påberober seg den amerikanske byteoretikeren Jane Jacobs som en meningsfelle. (Kronikk Aftenposten d. 17.6.2015)

Read »

AHO

10 Råd til Regjeringen

Ideen om å samlokalisere departementer og regjeringskontorer på Hammersborg er god. Men krever både revisjon av program og valg av noen tydelige prinsipper og ideer som kan være styrende for det videre arbeidet.   (Aftenposten kronikk d. 20.6.2015 )

Read »

AHO

Nucleus

I’m powered, No, not just my mini reactor. I mean I am powerful! Hey, I’m even reactive! I’m alive, I’ve been living longer than my peers. None of that young blood transfused into me to reduce the aging process. I am alive, not just an atomic half-life! Not even sure how I’m really powered. Some might say it’s a radioisotope thermoelectric generator. The sort used in space probes. With its glowing orange core. And the string of lighthouses and beacons along the northern coasts of Russia all to be replaced by wind and solar by 2015.

Read »