AHO Logo

News (117)

AHO

Three futures for Longyearbyen

Longyearbyen, the ‘capital’ of Svalbard (or Spitsbergen as it is called by some), is a lively community that is now facing closure of its cornerstone-industry: coal mining. World market prices have plummeted, operating costs are high, and coal power is perhaps too much of a paradox for the Norwegian government priding itself on sustainable energy and environmental protection of the archipelago’s wilderness.

Read »

AHO

Realitet og retorikk i de nye ’byene’

Med en arkitektkonkurranse har Oslo Kommune skutt Hovinbyen i gang. Når denne ’byen’ med 27.000 nye boliger nå skal planlegges, bør man unngå noen av de fellene som har vist seg under realiseringen av Fjordbyen.

Read »

AHO

RKV. Kritikk av AHO-prosjektet ÅPENT KVARTAL

Informasjonen om parallelloppdragene og selve prosessen har blitt delt med og åpnet for en gruppe studenter ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Dette studentprosjektet bygger på noen andre forutsetninger enn de øvrige parallelloppdragene når det gjelder behov for sikkerhet, program og arealbehov og tomteforutsetninger.

Read »

AHO

Regjeringskvartalet og sikkerheten

I 2013 ble det gjennomført en koseptvalgutredning (KVU) som lå til grunn for parallelloppdragene om Regjeringskvartalet. Det er denne utredningen Pål Henry Engh forsvarer da han fredag 26.6 kommenterer mine ti råd til Regjeringen. (Kommentar i Aftenposten d. 1.7.2015)

Read »

AHO

Hva ville Jane Jacobs ment om Y-blokken?

Argumentasjonen for å bevare Y-blokken tar stadig overraskende vendinger. I Aftenposten lørdag 13. Juni priser Karianne Bjellås Gilje Y-blokken, bygd 10 år etter Høyblokken, som et byplangrep av usedvanlig kvalitet og påberober seg den amerikanske byteoretikeren Jane Jacobs som en meningsfelle. (Kronikk Aftenposten d. 17.6.2015)

Read »