AHO Logo

News (115)

AHO

RKV. Kritikk av AHO-prosjektet ÅPENT KVARTAL

Informasjonen om parallelloppdragene og selve prosessen har blitt delt med og åpnet for en gruppe studenter ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Dette studentprosjektet bygger på noen andre forutsetninger enn de øvrige parallelloppdragene når det gjelder behov for sikkerhet, program og arealbehov og tomteforutsetninger.

Read »

AHO

Regjeringskvartalet og sikkerheten

I 2013 ble det gjennomført en koseptvalgutredning (KVU) som lå til grunn for parallelloppdragene om Regjeringskvartalet. Det er denne utredningen Pål Henry Engh forsvarer da han fredag 26.6 kommenterer mine ti råd til Regjeringen. (Kommentar i Aftenposten d. 1.7.2015)

Read »

AHO

Hva ville Jane Jacobs ment om Y-blokken?

Argumentasjonen for å bevare Y-blokken tar stadig overraskende vendinger. I Aftenposten lørdag 13. Juni priser Karianne Bjellås Gilje Y-blokken, bygd 10 år etter Høyblokken, som et byplangrep av usedvanlig kvalitet og påberober seg den amerikanske byteoretikeren Jane Jacobs som en meningsfelle. (Kronikk Aftenposten d. 17.6.2015)

Read »

AHO

10 Råd til Regjeringen

Ideen om å samlokalisere departementer og regjeringskontorer på Hammersborg er god. Men krever både revisjon av program og valg av noen tydelige prinsipper og ideer som kan være styrende for det videre arbeidet.   (Aftenposten kronikk d. 20.6.2015 )

Read »