AHO Logo

News (116)

AHO

Kjøpesentrene vil overta gågatas rolle i byen

På grunnn av, myndighetenes kjøpesenterstopp utenfor bykjernene ser vi mange eksempler på store integrerte kjøpesentre i sentrumsområder, som Nerstranda og planene for Mack-kvartalet. Kjøpesentre kan være både positive og negative for en by, men de har kommet for å bli. Kjøpesentrene er hele tiden i utvikling, og vil se anderledes ut i framtiden. Kjøpesentrene vil ta over mange av de rollene gågatene har hatt i norske byer.

Read »