AHO Logo

News (104)

AHO

Makt og Avmakt i byutviklingen

Det handler om fragmenterte byer hvor eksterne kjøpesentre har tømt sentrumsgatene for handel og menneskeliv, men også store mono- eller multifunksjonelle klosser i mange etasjer som dyttes inn i historiske bymiljøer med mer eller mindre ødeleggende effekt (Bokanmeldelse).    

Read »

AHO

The Empty Spaces of Future Thinking

Thinking strategically about the future of cities in the Arctic entails a positioning towards regional and global strategic opportunities but also involve recognizing the opportunities emerging in the urban space.  

Read »

AHO

Dødens trekant i norske byer

Debatten om norske små- og mellomstore byers utseende og funksjon har blusset opp igjen. En av årsakene til at mange norske tettsteder nå er dysfunksjonelle og triste ligger i at butikkene har forlatt sentrum. Gågatene er spøkelser der annenhver butikk har gråpapir over vinduene. De er vitner om en tid som er forbi, og det er som om ingen har forstått at tiden er ute for gågatene – som vi kjenner dem.

Read »

AHO

Murmansk: a coastal city?

Forged by its strategic location and by geopolitics, Murmansk has been the primary port city in the Russian Arctic since it was established in 1916. With access to ice-free routes to the Barents Sea and open waters to the West, Murmansk has been a strategic military port and indeed has been witness to two World Wars.

Read »