AHO Logo

News (115)

AHO

PhD Fellowship Rural Studies

The Institute of Urbanism and Landscape (UL) is searching for a doctoral candidate who can strengthen and develop the institute’s ongoing research into the current development of rural areas. Application date: 1 Februrary, 2018  

Read »

AHO

AHOs første offentlige ph.d. er på plass

Med sin ph.d. “Helhet og nærhet i bærekraftig by- og stedsutvikling” er Lisbeth Iversen ikke bare den første som skal gjennomføre en offentlig phd på AHO – hun er også er den første innen planleggingsfeltet som får midler fra denne NFR-ordningen.

Read »

AHO

Flomplanlegning i sandkasser

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) presenterer vårt arbeide med prediktive og responsive fysiske flommodeller på forskning.no.  

Read »