AHO Logo

News (117)

AHO

AHOs første offentlige ph.d. er på plass

Med sin ph.d. “Helhet og nærhet i bærekraftig by- og stedsutvikling” er Lisbeth Iversen ikke bare den første som skal gjennomføre en offentlig phd på AHO – hun er også er den første innen planleggingsfeltet som får midler fra denne NFR-ordningen.

Read »

AHO

Flomplanlegning i sandkasser

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) presenterer vårt arbeide med prediktive og responsive fysiske flommodeller på forskning.no.  

Read »

AHO

TropiNordic Design Dialogues: Colombia-Norway

A group of architects, landscape architects and urbanists traveled to Colombia, all the them connected to The Oslo School of Architecture and Design (AHO). The research seminar they attended was organized in collaboration with the Bogota Museum of Modern Art, the center for Urban and environmental studies EAFIT, Giancarlo Mazzanti studio and the Norwegian embassy in Bogota.

Read »

AHO

Makt og Avmakt i byutviklingen

Det handler om fragmenterte byer hvor eksterne kjøpesentre har tømt sentrumsgatene for handel og menneskeliv, men også store mono- eller multifunksjonelle klosser i mange etasjer som dyttes inn i historiske bymiljøer med mer eller mindre ødeleggende effekt (Bokanmeldelse).    

Read »

AHO

The Empty Spaces of Future Thinking

Thinking strategically about the future of cities in the Arctic entails a positioning towards regional and global strategic opportunities but also involve recognizing the opportunities emerging in the urban space.  

Read »