AHO Logo

News (108)

AHO

Two new interdisciplinary urban research projects

The Research Council of Norway’s new program for urban research: Research and innovation for cities of the future (BYFORSK) emphasizes interdisciplinarity and experiments with new formats for developing research.                  

Read »

AHO

Den vitale byen

Hva er det som gjør en by vital? Og kan man planlegge for en vital by? Det er blant spørsmålene som diskuteres i boka Den vitale byen av Jonny Aspen og John Pløger, som nylig ble lansert på AHO.

Read »