AHO Logo

Experimental Urban Ecosystems Accounting (URBAN-EEA)

Publications (3)

2020

Report

Mot en grønn areal- og regionplanlegging : tendenser i det norske plansystemet

Denne forskningsrapporten inneholder artikler som bygger på empiri fra forskningsprosjektet Urban EEA (Urban Experimental Eco system Accounting) finansiert av Norges forskningsråd. NINA (Norsk institutt for naturforskning) ved David Barton, har ledet prosjektet. SSB (Statistisk Sentralbyrå) og AHO (Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo) har vært partnere i prosjektet... Read »

Article

Med altoverskyggende mål om bymessighet

Huge infrastructure investment in transportation together with governmental ambitions for land-use policies have led to a new Norwegian system for planning based on agreements on policies and investments. The agreements are grounded in a transport-oriented development model and demand new, high standards for density around the nodes... Read »

2019

Report

MOT EN BLÅGRØNN EIENDOMSUTVIKLING? «Stresstesting» av Blågrønn Faktor på utvalgte case studier i Bærum Kommune

  • Ellefsen, Halvor Weider|Barton, David

Rapporten Mot en blågrønn eiendomsutvikling? – Stresstesting av Blågrønn Faktor på utvalgte case studier i Bærum kommune evaluerer bruk av verktøyet «blågrønn faktor» (BGF), som skal fremme blågrønne kvaliteter i eiendomsutviklingen. Rapporten er basert på 7 case-studier av ulike utviklingsområder i Bærum, valgt ut i samarbeid Bærum kommune, juli 2018... Read »