AHO Logo

Book chapter

Byen som erfaring

Aspen, J. 2019. 'Byen som erfaring'. In Henriksen, Ida Marie; Tjora, Aksel (eds) Bysamfunn .Universitetsforlaget