AHO Logo

Article

Byromsbruk – en utførlig klassifikasjon

Vi mangler et godt språk for hvordan byens rom brukes. Ved å klassifisere bruken, vil man kunne legge grunnlag for en mer kritisk diskurs rundt offentlige byrom.

Bjerkeset, S.Aspen, J. 2021. 'Byromsbruk – en utførlig klassifikasjon'. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. 50 (2).