AHO Logo

Article

Byromsbruk – et utkast til klassifikasjon

Bjerkeset, S.Aspen, J. 2018. 'Byromsbruk – et utkast til klassifikasjon'. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. 49. 12–19.