AHO Logo

Book

Den vitale byen

Hva er det som gjør en by vital?
Og kan man planlegge for en vital by?

Byen er et sted hvor ulike krefter utspiller seg. Mennesker møtes, bygninger bygges og parker anlegges. I løpet av de siste tiårene har man i Skandinavia ønsket å utvikle levende byer, byer som ser vakre ut, og som folk kan bo og trives i. Men har byplanleggingen i tilstrekkelig grad tatt høyde for at alt ikke kan planlegges og designes på forhånd? Og vet byplanleggerne hva som gjør byen vital?

Vitalismen er en filosofisk strømning med røtter hos Nietzsche, Bergson og Simmel. Livets krefter, menneskenes ønsker og vilje både individuelt og i samspill danner basis i den mangslungne vitalistiske filosofien.

Byen er bevegelse, begjær og affekter i spill. Den er ikke statisk, men i konstant endring. I denne boka argumenterer forfatterne for at byutviklingen i dag må ta opp i seg den vitalistiske filosofien og ta byens vitalisme, dens omskiftlighet og endringstakt alvorlig.

Den vitale byen – hvordan vil den egentlig se ut?

Aspen, J.Pløger, J.(2015). Den vitale byen. Oslo: Scandinavian Academic Press