AHO Logo

Conference paper

Det olje-spesifikke stedet

Fagforbundet: Bærekraftig by- og tettstedutvikling, Tromsø

Larsen, J. 2014. 'Det olje-spesifikke stedet'. In Fagforbundet: Bærekraftig by- og tettstedutvikling. Tromsø: 12.02.2014–13.02.2014.