AHO Logo

Thesis

Groruddalen: Oslos vakreste verkebyll? Problemrepresentasjoner og stedsforståelser i Groruddalssatsingen

  • Gabrielsen, Guro Voss|

Avhandlingen handler om stedsforståelsens betydning for utformingen av en områdepolitikk, og områdepolitikkens betydning for stedsforståelsen. Caset er Groruddalssatsingen, en områdebasert innsats i det som regnes som et av Oslos utsatte byområder.  Avhandlingen stiller spørsmål ved hvilke problemstillinger som preger Groruddalssatsingen, hvilke diskurser disse kan sies å representere, og hvordan diskursene om Groruddalen preger områdeinnsatsen som bypolitisk virkemiddel. Arbeidet diskuterer statlige og kommunale aktørers ulike roller, utviklingen av ulike oppfattelser av Groruddalen som sted, samt hvordan planleggere og praktikere på ulike forvaltningsnivå tenker og reflekterer rundt en slik innsats.

 

Link til avhandlingen

Gabrielsen, G.(2014). Groruddalen: Oslos vakreste verkebyll? Problemrepresentasjoner og stedsforståelser i Groruddalssatsingen. AHO, Con-text