AHO Logo

Presentation

…gruvedrift i nord

Arrangement: Bærekraftig by-og tettstedsutvikling
Type arrangement: Konferanse
Utbredelsesområde: Norsk
Arrangør: UiT – Norges arktiske uni og Fagforbundet
Sted: Tromsø
Tidspunkt: 12.02.14 – 13.02.14
Uhre, K.(2014). …gruvedrift i nord.