AHO Logo

Article

Isbobler og gullstøv i Arktis

17/11/2016

Vi lever i en tid der vi ikke kan anse et eneste stykke natur som uavhengig av menneskelig virksomhet.

Larsen, J. 2016. 'Isbobler og gullstøv i Arktis'. Ny Tid. Available: https://www.nytid.no/isbobler-gullstov-arktis/