AHO Logo

Talk

Kjøpesentre, planlegging og byutvikling

Kommuneplankonferansen 2009

02.02.2009

Hemmersam, P.(2009). Kjøpesentre, planlegging og byutvikling.