AHO Logo

Article

Kulturdrevet byutvikling – tilfellet Tate Modern

Bjerkeset, S. 2015. 'Kulturdrevet byutvikling – tilfellet Tate Modern'. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling . 46 (1). 58–64.