AHO Logo

Report

Mot en grønn areal- og regionplanlegging : tendenser i det norske plansystemet

Denne forskningsrapporten inneholder artikler som bygger på empiri fra forskningsprosjektet Urban EEA (Urban Experimental Eco system Accounting) finansiert av Norges forskningsråd. NINA (Norsk institutt for naturforskning) ved David Barton, har ledet prosjektet. SSB (Statistisk Sentralbyrå) og AHO (Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo) har vært partnere i prosjektet. Urban EEA har dreid seg om verdsetting av naturgoder (Eco system Services) og utvikling av naturregnskap for byer. I en del av prosjektet er dagens arealbruk og prinsipper for planlegging og arealbruk i Osloregionen studert. Dette, sammen med andre studier som er gjennomført om norsk stedlig og regional planlegging, danner grunnlag for artiklene i rapporten.

View/Open:  AHO_rapport_2_mot_en_Grønn_Areal.pdf (3.719Mb)

URL: https://hdl.handle.net/11250/2684092

 

Ellefsen, K.Ellefsen, H., & Garnåsjordet, P., & Hauglin, E.(2020). Mot en grønn areal- og regionplanlegging : tendenser i det norske plansystemet. Oslo: AHO Available: https://hdl.handle.net/11250/2684092