AHO Logo

Book chapter

Det oljespesifikke stedet – Om fortynning og fortettning i det nye nord

Larsen, J. 2014. 'Det oljespesifikke stedet – Om fortynning og fortettning i det nye nord'. In Stien, H. H. (ed.) Vit at jeg elsker deg.Orkana