AHO Logo

Article

Planlegging under jorden

Folde, M.Sjödahl, E., & Oen, A., & Eriksson, I., & Helms, K., & Tann, L. 2022. 'Planlegging under jorden'. Plan - Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling. 2022 (1). 28–35. Available: https://www.idunn.no/doi/10.18261/plan.54.1.6