AHO Logo

Article

“Retten til byen” – et essay om norsk nyliberal planleggingspraksis

Ellefsen, K. 2013. '“Retten til byen” – et essay om norsk nyliberal planleggingspraksis'. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. vol. 4/5. 16–23.