AHO Logo

Article

Retten til det digitale skiftet

Det digitale skiftet utfordrer helt sentrale prinsipper om fellesskap, kollektive rettigheter og sosial bærekraft, samtidig som det også representerer et spennende mulighetsfelt for samfunnsutvikling. I denne artikkelen argumenteres det for at diskusjonen om en digital selvråderett trenger en tydeligere verdimessig forankring og et blikk for hvilke muligheter digitaliseringen gir for å skape et bedre samfunn. Med utgangspunkt i den internasjonale diskusjonen rundt den såkalte retten til byen diskuteres fire mulighetsrom for utvikling av digital selvråderett: betydningen av design, kollektivitet, vitalisme og retten til å forme fremtiden.

Martinussen, E.Aspen, J. 2021. 'Retten til det digitale skiftet'. Nytt Norsk Tidsskrift . 38 (1). 58–72. Available: https://www.idunn.no/nnt/2021/01-02/retten_til_det_digitale_skiftet