AHO Logo

PhD Defence: Guro Voss Gabrielsen

Talk

Time
18 November, 2014, 10.00 – 17.00
Location
AHO - Auditorium Sverre Fehn


“Groruddalen; Oslos vakreste verkebyll? Problemrepresentasjoner og
stedsforståelser i Groruddalssatsingen”

The thesis explores an ongoing urban regeneration project in Groruddalen, Oslo. By a joint venture from the state and the city, more than 100 000 000 NOK are invested annually in the effort of creating better living conditions in the valley. The thesis examines structures within the organisation and implementation of the project, and discusses this kind of urban planning so increasingly popular all over Europe. The case of Groruddalen shows that old social and institutional structures still operates in contemporary urban planning even if much of the rhetoric is new. By document studies and qualitative interviews with various stakeholders in the process, it becomes visible to what extent the Groruddalen Integrated Urban Regeneration Project is vulnerable to the body of international critique of this type of urban planning.

Program

10.00: Prøveforelesning

Velkommen
Introduksjon ved seremonimester, instituttleder Marianne Skjulhaug, Institutt for urbanisme og landskap, AHO

Kandidaten holder prøveforelesning med tittelen: “Diskuter hvordan “empowerment”-tankegangen i planleggings- og aksjonsforskningsorienterte tilnærminger kan
anvendes i analyser av problempresentasjoner og steds-forståelser i områdesatsinger. Hvilke bidrag ville slike tilnærminger kunne gi til din analyse av Groruddalssatsingen?”
(45 minutter)

*** Pause ***

12.00: Disputas
Bedømmelseskomiteen presenterer evalueringen av prøveforelesningen

Kandidaten presenterer avhandlingen:
Groruddalen; Oslos vakreste verkebyll? Problemrepresentasjoner og stedsforståelser i Groruddalssatsingen
(20 minutter)

Førsteopponent  Professor John Andersen

*** Pause ***

Spørsmål ex auditorio
Andreopponent  Professor Britt Engan Dale

***  Pause ***
Evaluering: Bedømmelseskomiteen presenterer den endelige evalueringen av kandidatens forsvar

 

Adjudication committee:

  1. John Andersen, professor, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitet, Danmark
  2. Britt Engan Dale, professor, Geografisk institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  3. Gro Sandkjær Hanssen, forsker II, Norsk institutt for by- og regionforskning, NIBR, Oslo

Supervisor:

Jonny Aspen