AHO Logo

Book chapter

Bedre enn sitt rykte? Hverdagsbyrom som møteplass

Bjerkeset, S. 2019. 'Bedre enn sitt rykte? Hverdagsbyrom som møteplass'. In Henriksen, I. M. and Tjora, A. (eds.) Bysamfunn. Oslo: Universitetsforlaget