AHO Logo

Book chapter

Bruken av byens offentlige rom

Bjerkeset, S.Aspen, J. 2021. 'Bruken av byens offentlige rom'. In Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (eds) Demokratiske byrom.Oslo: Universitetsforlaget