AHO Logo

Article

Jakten på et språk om øyeblikket som bylivets erfaringshorisont

Vi mangler et godt og presist språk om bylivets erfaringsverden, kompleks og sammensatt, dynamisk og foranderlig som den er. Én utfordring i den forbindelse er at byen like mye oppleves og erfares kroppslig og sansemessig som kognitivt og språklig.

Aspen, J. 2021. 'Jakten på et språk om øyeblikket som bylivets erfaringshorisont'. John Pløger, Anniken Førde og Anne-Lene Sand (red.) Improvisasjon. Mellom plan og planløshet.45–63. Available: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/spartacus.no/production/attachments/03006_Improvisasjon_Innmat%20OA.pdf