AHO Logo

Other

Kronikk: Hvorfor snakker ikke fremmede sammen på Tjuvholmen (annet enn i fylla)?

Tilfeldig kontakt mellom fremmede fremheves som et viktig, fellesskapsfremmende aspekt ved bylivet. Veksten i privateide byrom har derfor vekket internasjonal bekymring: Mennesker, aktiviteter og kontaktsøkende adferd som ikke passer inn og kan true næringsinteresser, blir gjerne forsøkt fjernet eller tøylet.

Hvordan skiller slike byrom seg fra mer hverdagspregede byrom med hensyn til spontan interaksjon mellom fremmede? Det har jeg undersøkt i en doktorgrad basert på mangeårig feltarbeid på torg og plasser og tilliggende byrom i det sentrale Oslo.

Bjerkeset, S.(2021). Kronikk: Hvorfor snakker ikke fremmede sammen på Tjuvholmen (annet enn i fylla)?. Available: https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/wOxdKL/hvorfor-snakker-ikke-fremmede-sammen-paa-tjuvholmen-annet-enn-i-fylla