AHO Logo

Article

Lambda: 8-timers kulturbyen som effekt?

Aspen, J.Pløger, J. 2016. 'Lambda: 8-timers kulturbyen som effekt?'. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling . 2016 (1).