AHO Logo

Talk

Om å tenke med byen – noen vitalistiske perspektiver

Seminar om byutviklingstendenser sett fra kunstneres ståsted:
BOMS ELLER PROTAGONIST?
KUNSTNERENS PLASS I FREMTIDENS BY.

Fredag 26/8 2016 kl 09.00-18.00
Forstanderskapssalen, Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo

https://www.facebook.com/events/1725276374391932/

Aspen, J.(2016). Om å tenke med byen – noen vitalistiske perspektiver. Sentralen, Oslo Available: https://www.facebook.com/events/1725276374391932/