AHO Logo

Article

Planlægning, by og butik

Danmark har lang tradition for streng byplanmæssig styring af detailhandelen, og Svend Aukens stop for nye eksterne shoppingcentre i 1997 og den efterfølgende politik har været en stor succes i forhold til at begrænse butiksflugten til bilbyen. Selvom planlovens detailhandelsregler blev lempet på visse områder i 2011, spurgte Dansk Byplanlaboratorium på et ekspertmøde i januar om disse bestemmelser burde yderligere forenkles.

Hemmersam, P. 2015. 'Planlægning, by og butik'. Byplan . 1. Available: http://www.byplanlab.dk/sites/default/files2/Byplan_web_012015_mindre.pdf