AHO Logo

Thesis

Fra shoppingcenter til by : en undersøgelse af det integrerede shoppingcenter

Afhandlingen er en undersøgelse af integrerede shoppingcentre. Den er et studie af, hvorledes tre nyere danske centre i tætte bysituationer, udformningsmæssigt og programmatisk, indgår i eksisterende kontekster og skaber nye offentlige rum og fodgængerforbindelser. Gennem analyser af centrene og deres kontekster diskuterer afhandlingen, hvorledes de afspejler væsentlige teoretiske positioner i forhold til forståelsen og produktionen af byen og det offentlige rum.

 

Link til avhandlingen.

 

Hemmersam, P.(2008). Fra shoppingcenter til by : en undersøgelse af det integrerede shoppingcenter. Arkitektskolen i Aarhus Available: http://hdl.handle.net/11250/93037