AHO Logo

News (114)

AHO

Åpning av Bymiljøarkivet på AHO 24. mars 2023

Den høytidelige og faglige åpning av Bymiljøarkivet 24. mars 2003 brakte sammen offentlige planleggere med lang fartstid, forskere fra institusjoner som NMBU og AHO, samt studentene for hvem skrivingen av et nytt kapitel av den norske byplanhistorie bidrar med nye perspektiver på dagens byplanlegging.

Read »

AHO

The Long History of Urban Space Planning in Greenland

Urban space design has a long tradition in Greenland. While not immediately evident in the central urban spaces of the country’s towns, many of their planned residential districts have been carefully planned. In rapidly growing Nuuk, residential urban space is again in need of deliberate design development.

Read »