AHO Logo

Åpning av Bymiljøarkivet på AHO 24. mars 2023

En høytidelig og faglig åpning av Bymiljøarkivet 24. mars 2023 samlet offentlige planleggere med lang fartstid, forskere fra institusjoner som NMBU og AHO, samt studenter – som bør få lese nye kapitler i norsk byplanhistorie og flere perspektiver på dagens byplanlegging.

Arkivet dokumenterer utviklingsarbeidet i norske byer og steder iverksatt i perioden 1980 til 2010 av planmiljøet som først lå i Miljøverndepartementet og som nå ligger i Kommunal- og distriktsdepartementet. Det dreier seg om nærmiljøprogrammer, programmer for miljøvennlig transport, miljøbyprogrammer og Framtidens Byer.

Tettere og grønne byer. Kollektivtrafikk, gang og sykkel framfor biltrafikk. Sterke bysentra framfor bilbaserte kjøpesenter. Større vekt å levende lokalsamfunn, gode byboliger og kulturmiljøer – Miljøbyprogrammet 1992-2000

«Var dette en planhistorisk periode?» spør professor emeritus Karl Otto Ellefsen. I så fall må den skille seg fra det som kom før. 1970-tallet var landsbygdas tiår, forklarer Ellefsen, men i løpet av 1980-tallet kom det et nytt søkelys på byene. Allerede i 1978 ble Oslo Byfornyelse etablert, hvilket indikerer en ny oppmerksomhet på byens boligmiljøer. Mange av de unge fagpersonene som hadde protestert mot modernismes rasering av byen på 1970-tallet, var nå med å sette agendaen i planleggingen. Det trengtes ny kunnskap om hva det betyr å utvikle eksisterende bymiljøer.

Det tar tid å endre bypolitikken og planleggingen, viste tidligere seniorrådgiver i departementets planavdeling Kjell Spigset, gjennom presentasjonen av prosjektene som er å finne i Bymiljøarkivet. Resultatene ser vi rundt oss. «De eksterne kjøpesentre satte virkelig ‘støkk’ i oss.» konstaterte Spigseth.

Samarbeidet mellom departementet og kommune om utviklingen av norske byer og steder, tok mange former gjennom årene. Arbeidet med nærmiljø og miljøbyer ledet til Groruddalssatsningen og andre områdeløft – satsninger på fysiske og sosiale forbedringer av utsatte byområder som fremdeles pågår.

Åpningsseminaret og Bymiljøarkivet skal bidra til et større fokus på den nære planhistories og historie om by- og stedsutvikling. Historieforskningens betydning for utviklingen av profesjonskunnskapen er vesentlig, slik førsteamanuensis på NMBU, Marius Grønning, diskuterte. Det gjelder ikke minst forskning på den nære historien.

Bymiljøarkivet er et samarbeid mellom AHO og NMBU. Arbeidet med å organisere arkivet er utført av Byutviklingens lange linjer (https://bullby.net/). Klargjøringen er støttet av Kommunal- og regionaldepartemente

Leave a Reply