AHO Logo

Kronikk: Kystfolk i opprør!

Mens debatten om fylkessammenslåingen raser i Finnmark og Troms, kjemper Vardøværingene for egen by og retten til fisken. Begge kamper er like viktig. Janike Kampevold Larsen skriver kronikk i Morgenbladet d. 1. marts 2018.

“Når retten til å fiske gis til andre enn de som bor langs kysten, dør kysten.”

Leave a Reply