AHO Logo
AHO
AHO
Type of project
Basic research
Email
jonny.aspen@aho.no
Duration
01.03.2022 -> 31.12.2025

About the project

Bymiljøarkivet på AHO dokumenterer en serie utviklingsprogrammer drevet fram av Planavdelingen i Miljøverndepartementet fra 1980-tallet og framover.

Bymiljøarkivet favner nærmiljøprogrammer, miljøbyprogrammer og programmer for miljøvennlig transport/mobilitet. Mange norske kommuner og fagmiljøer tok del i programmene, og hentet kunnskap fra dem. Tråder som leder fram til dagens strategier i planlegging, er å finne i arkivet. Diskusjoner om bærekraft i byutviklingen, lokal planlegging og nabolagsutvikling ble viktige i denne delen av norsk planhistorie. Bymiljøarkivet er høyst relevant for den nære historiske forskningen og for å forstå dagens byplanlegging

AHO overtok dette materialet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2022. Medlemmer i Bullby (Byutviklingens lange linjer) har ordnet det fysiske arkivet og bidratt til å gjøre det tilgjengelig for forskning. AHO og NMBU samarbeider om dette prosjektet.Bymiljøarkivet tilgjengelig for forskere, stipendiater, masterstudenter, skribenter og interesserte fagpersoner. Ta kontakt med Lisbet.Harboe@aho.no.