AHO Logo

Den vitale byen

Hva er det som gjør en by vital? Og kan man planlegge for en vital by? Det er blant spørsmålene som diskuteres i boka Den vitale byen av Jonny Aspen og John Pløger, som nylig ble lansert på AHO.

Byliv er et mantra i dagens byutvikling. Vi ønsker oss levende byer. Det finnes urbane oppskrifter som hevder å legge til rette for et mangfoldig byliv. Men hvor er teorien som søker å forstå de kritiske premissene for et slikt levende, urbant mangfold?

Jonny Aspen og John Pløger utforsker livskreftene – de vitale kreftene –  slik de spiller seg ut i urbane sammenhenger.

– Byliv er nærmeste en besvergelse i dag: Det skal være mangfoldig byliv overalt. Og  bare man sier byliv – så kommer det. Disse forenklingene, som nå er så omfattende, gjør Den vitale byen til en uhyre spennende og relevant bok, sa professor Jens Kvorning på seminaret 13. november.

Kvorning mener det er viktig å kunne tenke hvordan de vitale kreftene virker i byen og hvordan de virker sammen med andre krefter så som økonomiske krefter og juridiske rammeverk.

Første del av boka er viet byens vitalisme som teori og søker i to hovedkilder; filosofiens vitalisme og den vitalistisk-inspirerte byteorien. I siste del av boka aktualiserer forfatterne sine teoretiske sonderinger og bringer inn konkrete eksempler fra Oslo, Tromsø og København.

– Vår påstand er at en vitalistisk betraktningsmåte kan bidra med økt innsikt i hvordan nettopp forholdet mellom byens arkitektur og byens liv kan forstås. Dette forholdet er nemlig langt mer komplekst enn hva man gjerne tenker seg innen arkitektur og planlegging.

Mer om boken

Leave a Reply