AHO Logo

Flomplanlegning i sandkasser

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) presenterer vårt arbeide med prediktive og responsive fysiske flommodeller på forskning.no.

Planlegger for flom med sandmodeller

Leave a Reply