AHO Logo

Hva ville Jane Jacobs ment om Y-blokken?

Argumentasjonen for å bevare Y-blokken tar stadig overraskende vendinger.

I Aftenposten lørdag 13. Juni priser Karianne Bjellås Gilje Y-blokken, bygd 10 år etter Høyblokken, som et byplangrep av usedvanlig kvalitet og påberober seg den amerikanske byteoretikeren Jane Jacobs som en meningsfelle.

(Kronikk Aftenposten d. 17.6.2015)

yblokka

Illustrasjon: Statsbygg

Jane Jacobs brukte det faglige livet sitt til å sloss for tradisjonell bystruktur, mangefunksjonell bymessighet, og mot modernistisk byødeleggelse. Hun er død, og det er for sent å spørre henne, men Jane Jacobs ville, belagt med det hun har skrevet, hatet både Y-blokken, Høyblokken og arkitekt Viksjø med. Det finnes mange gode grunner til å bevare Y-blokken, slik det finnes mange grunner til å rive dem. Motsetningen mellom ønsket om bevaring og behovet for transformasjon er et dilemma i byutvikling. Bygging av Høyblokken medførte i sin tid riving av Empirekvartalet. Teoretisk sett er det faktisk også mulig å erstatte Y-blokken med noe bedre. Byplanmessig er dette etter min oppfatning ikke spesielt vanskelig, verre er det å nå den samme verkskvalitetene i de nye regjeringsbygningene. Bjellås Gilje anbefaler statsråd Sanner å lese Jane Jacobs, ikke et dårlig forslag, men nye argumenter for å ta vare på modernistiske byminner finner han neppe.

Leave a Reply