AHO Logo

Pådriv på vei til flere byer

Verdens bærekraftsmål avhenger av at alle drar i samme retning. Pådriv tenker nytt om å skape handling og grenseoverskridende samarbeid. Nå er etableringer på gang i flere norske byer. 16.januar var disse samlet alle i Pådrivsenteret på Økern for å sette fart i denne ambisiøse samfunnsdugnaden.

Lisbeth Iversen participates in the Pådriv seminar på Økern d. 16.januar  2020.

Leave a Reply