AHO Logo

Two new interdisciplinary urban research projects

The Research Council of Norway’s new program for urban research: Research and innovation for cities of the future (BYFORSK) emphasizes interdisciplinarity and experiments with new formats for developing research.

Two researchers from the Institute of Urbanism and Landscape participated in the week-long IdeLab (Sandbox) ‘Byer som virker’, and both recieved funding as part of new multi-institutional research projects:

Learning flexibility: Knowledge transfer and the global south.

Team: Prosjektleder: Kristian Hoelscher, byforskning, PRIO, Hanne Cecilie Geirbo, antropologi og infrastruktur, UiO, Ingrid Nytun Christie, Energiråd Innlandet, Sobah Pedersen, desentraliserte, autonome systemer, SINTEF, Lisbet Harboe, arkitekt, AHO.

Topic: Prosjektet skal forberede byers evne til å løse økende urban kompleksitet og sårbarhet gjennom å lære fra byer med ekstrem befolkningstetthet og skjør infrastruktur. Målet er å utvikle morgendagens infrastruktur basert på større fleksibilitet, tilpasningsevne og bærekraft; distribuerte systemer gjennom digitalisering og bred involvering. Infrastrukturen skal tilpasses klimaendringer, styrke integrasjonen mellom de offentlige aktørene og befolkningen og utvikle inkluderende sosio-tekniske-politiske-romlige interaksjoner.

Funding: (7,75 mill NOK)

Hidden structures: Trancending the society/biology divide in urban transformations

Team: Prosjektleder: Hanna Bjørgaas, biolog i Sweco. Ellers består prosjektteamet av Bengt Andersen, sosialantropolog, HIOA,Astrid Margareta Dalseide, arkitekt i Kåmmån, Victor Lund Shammas, sosiolog , UiO/ University of California, Joachim Skajaa, sivilarkitekt, Eriksen Skajaa arkitekter/AHO.

Topic: Prosjektet ønsker å lage et helhetlig integrert nabolag som tar hensynet til den usynlige infrastrukturen  som biologiske og  sosiale strukturer representerer. Noen av de utfordringene de vil adressere er de raskt økende sosiale skillene i byer og tendensene til økologisk sammenbrudd, både når det gjelder økologiske systemer, luft og vann. Målet er å utvikle nye modeller for planlegging som kombinerer gode levekår og økologisk bærekraft i nye samarbeidskonstellasjoner med innbyggerne i konkrete bydeler og andre relevante aktører.

Funding: (6 (+1) mill NOK)

NCR program web page

Leave a Reply